• Phone:
  • Email:

กระบวนการจัดเก็บภาษีลอตเตอรีในประเทศต่าง ๆ

Queen Thai Lottery > Lottery blog > กระบวนการจัดเก็บภาษีลอตเตอรีในประเทศต่าง ๆ
Desk globe in a mans hands

ลอตเตอรีคือการพนันรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่บางประเทศในโลกประกาศว่าเป็นเรื่องต้องห้าม แต่หลายประเทศให้ลอตเตอรีอยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับการเก็บภาษีรัฐบาลพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับรัฐ ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีจากรางวัลชนะลอตเตอรี่

อินเดีย

มาตรา 194B มาจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ทำให้รางวัลลอตเตอรีต้องเสียภาษี ประมาณ 30.9% ตามจำนวนเงินที่ชนะ อย่างไรก็ตามเงินทั้งหมดนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีทุกประเภทหากมีการบริจาค

สหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกเอกสารบางอย่าง เช่นแบบฟอร์ม IRS W-2G เมื่อจะขอรับเงิน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับรางวัล $ 600 หรือมากกว่าในลอตเตอรีของรัฐใด ๆ คุณจะถูกขอหมายเลขประกันสังคมของคุณ หากคุณระบุไว้ 25% จะถูกตัดออกจากเงินรางวัลของคุณเป็นภาษี หากทำไม่ได้ 28% จะถูกตัดออกตามกฎหมายและแนวทางของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้รัฐต่าง ๆยังมีข้อบังคับที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเก็บภาษี

ออสเตรเลีย

ในออสเตรเลียจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการชนะลอตเตอรี ผู้ชนะสามารถเรียกร้องจำนวนลอตเตอรีทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นนักพนันมืออาชีพคุณจะต้องจ่ายภาษีจากการชนะลอตเตอรี หากคุณเป็นนักพนันมืออาชีพคุณสามารถเรียกร้องการหักเงินจากการสูญเสียจากการพนันของคุณได้ ปัจจัยที่พิจารณาที่จัดว่าคุณเป็นนักพนันมืออาชีพคือ

– เวลาและทรัพยากรที่คุณอุทิศให้กับการพนัน

– ความถี่ในการพนันของคุณ

– คุณไม่มีงานหรือแหล่งรายได้อื่นนอกจากการพนัน

รัสเซีย

ชาวรัสเซียเรียกเก็บภาษีจำนวนมากสำหรับเงินรางวัลลอตเตอรี หากคุณอาศัยอยู่ในรัสเซียอย่างน้อย 184 วันไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองหรือไม่ก็ตามคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 13% จากเงินรางวัลลอตเตอรีของคุณ หากคุณอยู่ในประเทศน้อยกว่า 134 วันคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนมาก 30% ของจำนวนเงินที่ได้รับรางวัลทั้งหมด นอกจากนี้พลเมืองรัสเซียที่เล่นลอตเตอรี่จากประเทศอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินรางวัลจำนวนหนึ่งให้กับบ้านเกิดในรูปแบบของภาษี

สหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักรลอตเตอรีไม่ถือเป็นรายได้ดังนั้นจึงไม่ถูกหักภาษี อย่างไรก็ตามคุณจะต้องจ่ายภาษีสำหรับจำนวนนี้ในภายหลัง คุณจะถูกหักภาษีเมื่อนำเงินนี้ไปลงทุนและรับผลตอบแทนหรือฝากเงินเข้าธนาคารและรับดอกเบี้ย

ข้อสรุป

แม้ว่าจะมีกฎที่แตกต่างกันในการเก็บภาษีจากรางวัลที่ได้รับจากลอตเตอรี แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการนำกฎระเบียบเข้ามาในธุรกิจซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายอย่าง

 

อ่านเพิ่มเติม: